Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

Judikatúra

Finančný spravodajca

Najčítanejšie
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

č. 97/2013 Zb. rozh.

č. 97/2013 Zb. rozh.
ROZHODNUTIE
I. Konanie a rozhodovanie o organizačných otázkach orgánov záujmovej samosprávy nemožno považovať za prenesený výkon štátnej správy.
II. Pôsobnosť súdov na ich preskúmanie v správnom súdnictve preto nie je daná.
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. júla 2012, sp. zn. 9 Nds/15/2012)
Žalobcovia v 1. až 42. rade podali na Okresnom súde K. I. žalobu o určenie neplatnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia. V návrhu uviedli, že sú členmi Slovenského rybárskeho zväzu, v rámci ktorého sú združení v organizačnej zložke základnej organizácie, ktorou je Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v K. Dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila Mestská konferencia Slovenského rybárskeho zväzu - Mestskej organizácie K., ktorej konanie aj prijaté rozhodnutia nie sú podľa ich názoru v súlade so stanovami Slovenského rybárskeho zväzu. Žalovaný na svojom mimoriadnom zasadnutí svojím uznesením z 13. apríla 2012 pozastavil platnosť všetkých uznesení prijatých na uvedenej mestskej konferencii a ďalším uznesením z toho istého dňa odporučil Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v K. opakovane vykonať členské schôdze obvodných organizácií číslo 2 a číslo 4 a do 30. júna 2012 aj mestskú konferenciu Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v K. V dôsledku skutočnosti, že proti rozhodnutiam žalovaného Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu nepripúšťajú opravný prostriedok, žalobcovia žiadali v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 83/1990 Zb.“), aby súd vyhlásil uznesenia žalovaného z 13. apríla 2012 za neplatné.

...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú iba predplatitelia www.onlinezakony.sk po prihlásení užívateľským menom a osobným heslom.

Objednajte si predplatné www.onlinezakony.sk a získajte tak prístup k právnym predpisom. Veľmi jednoduchú orientáciu uľahčuje prepracovaný systém vyhľadávania, vďaka ktorému rýchlo nájdete vždy správne a overené informácie.

Viac o onlinezakony.sk

 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this:
  hore