Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 7/PVO/2018/TL
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 43937721
Pradiareň 44 Array, 06001 Kežmarok

Slovensko
Kontaktná osoba: TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o.
Telefón: +421 522861171
Email: jaroslav.hudzik@tatra.distillery.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: §8 ods.2
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: Výrobno - obchodné činností
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 7/PVO/2018/TL
Hlavný kód CPV
42200000-8
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka novej nepoužívanej technológie
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
OPIS
Názov
Drevené sudy
1:
Dodatočné kódy CPV
44619400-6
AB13-8 - Drevo:

Miesto vykonania
SK041:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok
Opis obstarávania
Drevený sud stojatý 7 ks Druh dreva : dub sušený, Kvalita dreva 3A trieda bez uzlov, minimálne jeden rok prírodne sušené, Ochranný lak : vnútrajšok bez povrchovej úpravy, vonkajšok priesvitný lak ECO pre povrchovú úpravu suda, Objem / Kapacita : minimálne 10.000 litrov, Množstvo: 7 kusov Hrúbka dúšky: minimálne 55 mm Hrúbka dreva dno horné : minimálne 45 mm Hrúbka dreva spodné dno : minimálne 58 mm Obruče : kovové, vyrobené z ocele , povrchová úprava pozinkovanie Výška dúšky : minimálne 2500 mm +/- 10 % Priemer sudu na spodu : minimálne 2400 mm Výbava drevený sud stojatý : Horné dvierka nerez priemer minimálne 500 mm Podstavec drevený pod sud z dubového dreva minimálna hrúbka 15 mm Do konečnej ceny sú zahrnuté náklady dodania na samotné drevené sudy, dopravné náklady do miesta dodania, technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Informácie o fondoch EÚ
OPVAI - MH/2017/3.3.1-08:
Doplňujúce informácie

Názov
Maceračné nádrže a regenerátor alkoholu
2:
Dodatočné kódy CPV
42210000-1

Miesto vykonania
SK041:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok
Opis obstarávania
Nádrž maceračná 3,5m3: 6 kusov Materiál: EN 1.4301 / A304 Rozmer: priemer nádrže 1800 mm +/- 15%, hrúbka min. 3 mm, výška plášťa 1500 mm +/- 15%, hrúbka min. 3 mm, spodný kužel hrúbka min. 3 mm, vrchné rovné dno hrúbka min. 3 mm. Zvary: vonkajšie morené a pasírované vnútorné vybrúsené na K240 Vybavenie: výpust ukončený guľovým ventilom DN50, poklop DN600 4ks pre vstup macerátu v koši s objemom min. 295 lit., počet maceračných košov 4ks s možnosťou vkladania a vyberania za pomoci žeriava, vstup DN32 pre miešanie čerpadlom pre rýchlejšiu maceráciu Nádrž maceračná 7m3: 3 kusy Materiál: EN 1.4301 / A304 Rozmer: priemer nádrže 2100 mm +/- 15%, hrúbka min. 3 mm, výška plášťa 2000 mm +/- 15%, hrúbka min. 3 mm spodný kužel hrúbka min. 3 mm, vrchné rovné dno hrúbka min. 3 mm. Zvary: vonkajšie morené a pasívované vnútorné vybrusené na K240 Vybavenie: výpust ukončený guľovým ventilom DN50, poklop DN850 4ks pre vstup macerátu v košis objemom min. 750 lit., počet maceračných košov 4ks s možnosťou vkladania a vyberania za pomoci žeriava, vstup DN32 pre miešanie čerpadlom pre rýchlejšiu maceráciu Regenerátor alkoholu kontinuálny s dopravníkom: 1 kus Materiál: EN 1.4301 / A304 Zvary: vonkajšie morené a pasírované vnútorne vybrúsené na K240 Vybavenie: násypka na macerát, prívod pre paru DN 50 +/- 10 % ukončený ventilom s ručným ovládaním, výmenník ukončený nátrubkom 1 pre vstup a výstup chladiacej vody, zásobná nádržka na alkohol, zásobná nádržka na alkohol min. 300 lit so stavoznakom, šnek s plynulou reguláciou otáčok, mechanický teplomer, dopravník pre odpad z macerácie do násypky s reguláciou otáčok Prevedenie: IP66 Do konečnej ceny sú zahrnuté náklady dodania na samotné maceračné nádoby a regenerátor, dopravné náklady do miesta dodania, technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Informácie o fondoch EÚ
OPVAI - MH/2017/3.3.1-08:
Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY1:
Názov: Drevené sudy
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-12T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:
Počet ponúk prijatých elektronicky:
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti:
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 154 000,00
bez DPH

2:
Názov: Maceračné nádrže a regenerátor alkoholu
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-11-14T00:00:00
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:
Počet ponúk prijatých elektronicky:
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti:
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 160 000,00
bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-15T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore