Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok263/2018 Z.z.; Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení ...
 • Zámok262/2018 Z.z.; Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
 • Zámok261/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky ...
 • Zámok260/2018 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu ...
 • Zámok259/2018 Z.z.; Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia zo 07.09.2018 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok57/2018 Zb. rozh.; V prípade, že správny orgán vydal napadnutý úradný list vo forme výzvy na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov, ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok18/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. septembra 2018 MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z ...
 • Zámok17/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. septembra 2018 MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave ...
 • Zámok16/2018 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/010937/2018 - 731 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z poistenia
 • Zámok15/2018 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30.07.2018 MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
 • Zámok14/2018 F.s.; Dodatok 1 k Príručke za zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
2018
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<júl  september>

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

 • VR - výsledky rokovacích konaní so zverejnením
 • VD - výsledky súťažných dialógov
  • VDS - výsledok súťažného dialógu (služby)

Výzvy na predkladanie ponúk

Informácie o výsledku verejného obstarávania

 • IPP - informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
  • IPP - Mesto Čadca
   Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hurbanova v Čadci - stavebné práce

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore