dnes je 3.12.2023

Input:

1/1966 Sb., Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování

č. 1/1966 Zb.
Vyhláška
vlády a Ústřední rady odborů
ze dne 5. ledna 1966
k dalšímu rozvoji závodního stravování
Vláda Československé socialistické republiky společně s Ústřední radou odborů stanoví:
§ 1
Vláda a Ústřední rada odborů zrušují svou vyhlášku č. 42/1964 Sb., o závodním stravování, vycházejíce z toho, že zákoník práce ukládá podnikům a organizacím umožnit pracujícím závodní stravování odpovídající zásadám správné výživy a že je nutno v souladu se zásadami zdokonaleného plánovitého řízení národního hospodářství závodní stravování rozvíjet podle podmínek jednotlivých odvětví diferencovaně.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Místopředseda ÚRO:
Pastyřík v. r.
Předseda vlády:
Lenárt v. r.