dnes je 3.12.2023

Input:

100/1968 Sb., Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú.l. (č. 27/1954 Ú.v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií

č. 100/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 20. června 1968,
kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií
Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem kultury a informací podle § 1 zákona č. 180/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
Zrušuje se vyhláška Státního úřadu pro věci církevní a ministerstva vnitřního obchodu č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.), o výrobě a prodeji bohoslužebných předmětů a devocionálií.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Pavlovský v. r.