dnes je 2.12.2023

Input:

106/1952 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu), platné do 9.6.1960

č. 106/1952 Zb.
[zrušené č. 68/1960 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. listopadu 1952
o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost ministerstva lehkého průmyslu, pokud jde o sběr odpadové oceli, zlomkové litiny, odpadů a zůstatků obecných kovů (§ 2 odst. 1 č. 1 a 2 vládního nařízení č. 34/1951 Sb., o sběrných surovinách), jakož i jiných hutních surovin, se přenáší na ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provedou je ministři lehkého průmyslu a hutního průmyslu a rudných dolů.
 
Zápotocký v. r.
Bílek v. r.
Málek v. r.