dnes je 30.9.2023

Input:

11/1947 Sb., Vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů

č. 11/1947 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 21. ledna 1947
o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů.
Podle § 1, odst. 2, písm. c) zákona ze dne 29. března 1935, č. 63 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu, usnesla se vláda republiky Československé, že k účelům vojenských výcvikových táborů lze provésti vyvlastnění podle tohoto zákona též mimo dobu mobilisace, války nebo mimořádného opatření podle § 27 branného zákona.
 
Gottwald v. r.