dnes je 2.10.2023

Input:

11/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového pojištění

č. 11/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. ledna 1950,
kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření.
Vláda republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Výkon působnosti, kterou ve věcech státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření vykonávala podle ustanovení vládního nařízení č. 170/1949 Sb. pensijní oddělení zemských finančních ředitelství v Praze a v Brně a jejich pensijní likvidatury, na Slovensku pověřenectvo financí, se až na další prodlužuje.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.