dnes je 9.12.2023

Input:

110/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády

č. 110/1960 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 13. července 1960
o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy, na tomto zákonném opatření:
§ 1
Zrušuje se dekret presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., a platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády.
§ 2
Platy členů vlády se upravují na úroveň platů ředitelů větších průmyslových podniků; podrobnosti stanoví vláda.
§ 3
Základní funkční plat členů vlády podléhá zdanění podle zákona o dani ze mzdy.
§ 4
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.