dnes je 30.9.2023

Input:

111/1948 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem

č. 111/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 24. května 1948
o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem.
V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 Sb., o cestovních pasech, toto:
§ 1.
Visová povinnost pro majitele diplomatických cestovních pasů polských se zrušuje.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1948.
 
Nosek v.r.