dnes je 21.7.2024

Input:

112/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy

č. 112/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. prosince 1953,
kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22 odst. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:
§ 1.
(1) Daň podle § 6 zákona o dani ze mzdy se zvyšuje:
a) poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu nebo vyživují jen jednu osobu, o 60% daně, jsou-li však ve věku do 25 let nebo přes 50 let (ženy přes 45 let), jen o 40% daně,
b) manželkám (družkám), které pobírají mzdu a žijí s manželem (druhem) ve společné domácnosti, o 50%, jsou-li však ve věku do 25 let nebo přes 45 let, jen o 35% daně.
(2) Zvýšení podle odstavce 1 se vybírá, jen přesahuje-li daňový základ 560,Kčs měsíčně.
§ 2.
Zvýšení daně stanovené v § 1 nahrazuje zvýšení daně stanovené v § 7 zákona o dani ze mzdy a v § 1 vládního nařízení č. 43/1953 Sb., kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954 a platí pro zdanění
a) mezd vyplácených na dobu po 31. prosinci 1953 a
b) mezd vyplácených po 25. lednu 1954 za dobu před 1. lednem 1954;

provede je ministr financí.
 
Dr. Dolanský v. r.
Ďuriš v. r.