dnes je 2.12.2023

Input:

112/1967 Sb., Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, platné do 14.10.1969

č. 112/1967 Zb.
[zrušené č. 117/1969 Zb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1967
o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
§ 1
Volební období Národního shromáždění a Slovenské národní rady končí dnem 16. listopadu 1968.
§ 2
Volební období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů končí v roce 1969.
§ 3
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.