dnes je 21.7.2024

Input:

114/1949 Sb., Nařízení ministerstva spravedlnosti, jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové

č. 114/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 29. dubna 1949,
jímž se určuje, které okresní soudy na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové.
Ministr spravedlnosti nařizuje po dohodě s ministrem financí podle § 143, odst. 2 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 319 Sb., o zlidovění soudnictví:
§ 1.
Na Slovensku vykonávají soudní moc jako trestní soudy důchodkové v první stolici všechny okresní soudy.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.