Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

116/2021 Z.z., Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 176 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

116/2021 Z. z.
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 176
z 31. marca 2021
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Číslo: 5722/2021
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021;
B. dopĺňa
B.1. v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 bod 31 a 32, ktoré
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore