dnes je 9.12.2023

Input:

117/1968 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství

č. 117/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 149/1971 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 31. července 1968
o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
Ministerstvo vnitra stanoví na základě usnesení vlády č. 247 ze dne 18. července 1968:
Čl. I
Vyhláška ministerstva vnitra č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství, se mění a doplňuje takto:
1. Článek 1 písm. b) bod 8 zní:
„8. celostátní finanční bilance a celostátní finanční plány;“
2. Článek 1 písm. b) bod 10 zní:
„10. celostátní hmotné bilance důležitých materiálů a výrobků;“
3. V článku 1 písm. b) se vypouští ustanovení bodu 11 a bod 12, který se označuje jako bod 11, zní:
„11. geologické zásoby a těžba surovin a rud sloužících k výrobě radioaktivních a vzácných kovů a štěpných materiálů;“
4. V článku 1 písm. c) se bod 13 označuje jako bod 12, bod 14 jako bod 13 a bod 15 jako bod 14.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek ministra:
Padrůněk v. r.