dnes je 25.7.2024

Input:

119/1949 Sb., Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti

č. 119/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 18. května 1949
o lhůtě k podávání žádosti o vrácení státního občanství osobám německé národnosti.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovím:
§ 1.
Osoby německé národnosti, které pozbyly podle § 1 dekretu č. 33/1945 Sb. československého státního občanství a bydlí trvale na území Československé republiky, mohou v době od 1. června 1949 do 30. listopadu 1949 žádati o jeho vrácení u okresního národního výboru svého bydliště.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1949.
 
Nosek v. r.