Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

120/2019 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

120/2019 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 23. apríla 2019 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2019 zo 6. februára 2018 uzatvorený 1. marca 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO

a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore