dnes je 19.7.2024

Input:

129/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie

č. 129/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 22. října 1945
o státním orchestru Česká filharmonie.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Z řádných a zatímních členů spolku „Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání v Praze“ se zřizuje státní orchestr s názvem Česká filharmonie jako samostatný a samosprávný ústav se sídlem v Praze.
§ 2.
(1) Náklady spojené se správou a provozem státního orchestru Česká filharmonie, pokud nejsou kryty vlastními jejími příjmy, hradí stát.
(2) Práva a závazky spolku Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání“, přecházejí podle dohody se spolkem bez náhrady na státní orchestr Česká filharmonie.
§ 3.
(1) Dohled na státní orchestr Česká filharmonie vykonává ministr školství a osvěty.
(2) Podrobnosti o organisaci správy a provozu, o zásadách pro hospodaření a o doplňování orchestru stanoví organisačním řádem ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí a vnitra.
(3) Služební a platové poměry členů a ostatních zaměstnanců státního orchestru Česká filharmonie upraví ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a ochrany práce a sociální péče.
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a ochrany práce a sociální péče.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.