dnes je 25.7.2024

Input:

13/1953 Sb., Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku, platné do 30.6.1964

č. 13/1953 Zb.
[zrušené č. 109/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 25. února 1953,
jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 písm. b) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovém rejstříku:
§ 1.
(1) Do podnikového rejstříku se zapisují také odbytové a zásobovací základny hospodářských ministerstev.
(2) Odbytové a zásobovací základny se zapisují stejným způsobem jako národní podniky.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.