dnes je 26.9.2023

Input:

136/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních

č. 136/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. května 1948,
kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední výkony ve věcech správních.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 2 zákona za dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů:
Čl. I.
Dávkové sazebníky, připojené jako jeho součást k vládnímu nařízení ze dne 14. ledna 1947, č. 7 Sb., jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních, se mění a doplňují takto:
1. Zrušují se
a) v sazebníku E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) položka č. 6, písm. xx),
b) v sazebníku N („Sazebník pro obor zemědělský“) položka č. 8,
c) v sazebníku U („Sazebník pro obor národní obrany“) položka č. 11;
2. mění se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení
a) v sazebníku B („Sazebník S pro obor veřejné vnitřní správy“) položky č. 2 a 51,
b) v sazebníku E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) Ustanovení položky č. 6, písm. tt), uu), vv), a poznámka k položce č. 33,
c) v sazebníku O („Sazebník pro obor zdravotnictví“) ustanovení položky č. 25, písm. d) a poznámka písm. c) k položce č. 40,
d) v sazebníku U („Sazebník pro obor národní obrany“) položky č. 2 a 3;
3. doplňují se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení
a) sazebník E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) novou položkou č. 34,
b) v sazebníku O („Sazebník pro obor zdravotnictví“) položka č. 8 novým ustanovením písm. c),
c) sazebník S („Sazebník pro obor finanční správy“) novou položkou č. 47.
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provedou je všichni zúčastnění členové vlády.
 
Gottwald v.r.
Široký v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Fierlinger v.r.
Zápotocký v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Clementis v.r.
Krajčír v.r.
arm.gen. Svoboda v.r.
Petr v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Dr.Ing. Šlechta v.r.
Dr. Gregor v.r.
Dr. Neuman v.r.
Nosek v.r.
Erban v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Plojhar v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Dr. Čepička v.r.
Dr. Šrobár v.r.
 
Příloha k čl. 1 vl. nařízení č. 136/1948 Sb.
Uveřejněna v částce 48/1948 Sb.