dnes je 2.12.2023

Input:

137/1961 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952, platné do 31.12.1964

č. 137/1961 Zb.
[zrušené č. 6/1965 Zb.]
Vyhláška
ministra dopravy a spojů
ze dne 23. listopadu 1961
o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Ministr dopravy a spojů vyhlašuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1
Dne 1. ledna 1962 nabývají účinnosti změny Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 přijaté v lednu 1961 v St. Gallen komisí znalců.
§ 2
Znění změn Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 bude vyhlášeno v Tarifním věstníku ve formě oprav dosud platného znění.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.
 
Ministr:
Vlasák v. r.