dnes je 8.12.2023

Input:

137/1965 Sb., Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966

č. 137/1965 Zb.
ZÁKON
ze dne 18.prosince 1965
o státním plánu rozvoje národního hospodářství o státním rozpočtu na rok 1966
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly státního plánu
(1) Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1966, jehož cílem je vytvořit předpoklady pro zabezpečení dalších úkolů dlouhodobého rozvoje národního hospodářství do roku 1970, které budou obsaženy ve čtvrtém pětiletém plánu, jsou zejména tyto:
a) národní důchod se zvýší zhruba o 3, 8 %,
b) investiční výstavba, včetně generálních oprav, dosáhne objemu 53, 7 mld.Kčs,
c) maloobchodní obrat dosáhne 116, 6 mld.Kčs,
d) na Slovensku se zvýší objem výroby zhruba o 10 % a investiční výstavba, včetně generálních oprav, dosáhne objemu téměř 16, 9 mld.Kčs
(2) pro rozvoj výroby a růst společenské produktivity práce budou vytvářeny předpoklady postupným uplatňováním zdokonalené soustavy plánovitého řízení národního hospodářství.
§ 2
Úkoly státního rozpočtu
Státní rozpočet na rok 1966 zajišťuje v souladu s cíli státního plánu rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovitého růstu národního hospodářství a ovlivňuje jeho efektivnost.
§ 3
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu se stanoví částkami 152 904 720 000, - Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy a výdaje se stanoví částkami 34 792 200 000, - Kčs.
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1966.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.
 
Příloha 1 zákona č.137/1965 Sb.
CELKOVÝ PŘEHLED STÁTNÍHO ROZPOČTU
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY NA ROK 1966
 
Příjmy
Kčs (v tisících)
Výdaje
Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství
132709789
Hospodářství
88858091
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva
15258900
Kulturní a sociální opatření
50357961
Ostatní příjmy
4936031
Obrana a bezpečnost
10830970
 
 
Správa
2857698
Úhrn
152904720
Úhrn
152904720
ÚHRN ROZPOČTŮ NÁRODNÍCH VÝBORŮ OBSAŽENÝCH VE STÁTNÍM ROZPOČTU
 
Příjmy
Kčs (v tisících)
Výdaje
Kčs (v tisících)
Vlastní příjmy
14489200
Hospodářství
11414500
Příjmy z fondu rezerv a rozvoje .
906700
 
 
Dotace k zabezpečení úkolů, které nebudou financovány přímo z ústředního rozpočtu
10710400
Kulturní a sociální opatření
21852600
Prostředky na úkoly financované přímo z ústředního rozpočtu
8685900
Správa
1525100
Úhrn
34792200
Úhrn
34792200
Příloha 2 zákona č.137/1965
PŘEHLED PŘÍJMŮ NÁRODNÍCH VÝBORŮ
(V tisících Kčs)
 
Kraj
Vlastní příjmy
Prostředky na úkoly financované přímo z ústředního rozpočtu
Příjmy z fondu rezerv a rozvoje
Dotace k zabezpečeníúkolů, které nebudou financovány přímo z ústředního rozpočtu
Příjmy celkem
Národní výbor hlavního města Prahy
1223800
846100
61600
962600
3094100
Středočeský
1427400
555000
63400
587800
2633600
Jihočeský
714800
356700
50900
601600
1724000
Západočeský
916300
602800
60600
823500
2403200
Severočeský
1285100
759800
84900
1055600
3185400
Východočeský
1406800
462800
72600
727500
2669700
Jihomoravský
2202800
706700
137600
940400
3987500