dnes je 8.12.2023

Input:

142/1960 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí, platné do 31.12.1966

č. 142/1960 Zb.
[zrušené č. 105/1966 Zb.]
VYHLÁŠKA
generálního ředitele Státní banky Československé
ze dne 8. září 1960
o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí
Generální ředitel Státní banky československé stanoví podle § 11 odst. 3 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 21 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, k provedení vyhlášky ministra financí č. 66/1958 Ú. l., o poskytování úvěrů Státní bankou československou a o platebním a zúčtovacím styku, a na základě dohod s ústředními svazy výrobních a spotřebních družstev:
Přehled
ustanovení vyhlášky generálního ředitele Státní banky československé
ze dne 8. září 1960
o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí
 
ČÁST PRVNÍ
 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
ČÁST DRUHÁ
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§§ 2 až 15
ČÁST TŘETÍ
 
ÚVĚRY NA OBĚŽNÉ PROSTŘEDKY
 
Díl 1
 
PLÁN OBĚŽNÝCH PROSTŘEDKŮ
§§ 16 až 22
Díl 2
 
ÚVĚRY NA ZÁSOBY
§§ 23 až 25
Oddíl 1
 
Úvěrování zásob podle stavu na prostém úvěrovém účtě
 
Podklady pro poskytování úvěru
§§ 26 až 31
Stanovení výše úvěru a způsob jeho použití
§§ 32 až 36
Splácení úvěru
§§ 37 až 39
Oddíl 2
 
Úvěrování zásob podle obratu na zvláštním úvěrovém účtě
§§ 40 až 54
Oddíl 3
 
Úvěry na nepotřebné zásoby
§§ 55 až 62
Oddíl 4
 
Prověrky zajištění úvěru na zásoby
§§ 63 až 68
Díl 3
 
ÚVĚRY NA NOVOU TECHNIKU, SEZÓNNÍ A JINÉ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
 
Oddíl 1 Úvěr na novou techniku
§§ 70 až 83
Kontrola využití a zajištění úvěru
§§ 84 a 85
Oddíl 2
 
Úvěry na sezónní náklady a na náklady příštích období
§§ 86 až 92
Díl 4
 
ÚVĚR NA POHLEDÁVKY ZA ODBĚRATELI
 
Oddíl 1
 
Úvěr na pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti
§§ 94 až 100
Oddíl 2
 
Úvěry na pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti při traťových dodávkách
§§ 101 až 103
Oddíl 3
 
Úvěr na pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti
§§ 104 až 107
Oddíl 4
 
Prověrky zajištění úvěru na pohledávky za odběrateli
§§ 108 až 110
Díl 5
 
SDRUŽENÉ ÚVĚROVÁNÍ OBĚŽNÝCH PROSTŘEDKŮ
§§ 111 až 118
ČÁST ČTVRTÁ
 
ÚVĚROVÉ VÝPOMOCI
 
Všeobecná ustanovení
§§ 119 až 123
Díl 1
 
PLATEBNÍ ÚVĚR
§§ 124 až 129
Díl 2
 
ÚVĚR NA MZDY
§§ 130 až 135
ČÁST PÁTÁ
 
ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚROVÁNÍ PROGRESÍVNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ
§§ 136 až 143
ČÁST ŠESTÁ
 
JINÉ ÚVĚRY
 
Díl 1
 
ÚVĚR NA DOPLNĚNÍ VLASTNÍCH OBĚŽNÝCH PROSTŘEDKŮ
 
a) Úvěr při plánovaném nesouladu mezi potřebou a tvorbou vlastních zdrojů organizace
§§ 144 až 146
b) Úvěr na přechodné překlenutí nedostatku vlastních oběžných prostředků při neplánovaném vývoji hospodaření
§§ 147 až 151
Díl 2
 
ZVLÁŠTNÍ PLATEBNÍ ÚVĚRY
§ 152
ČÁST SEDMÁ
 
SANKCE
 
Díl 1
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§§ 153 až 157
Díl 2
 
JEDNOTLIVÉ SANKCE
 
Vyrovnání úvěru před lhůtou splatnosti
§§ 158 a 159
Omezení nebo zastavení poskytování některých úvěrů
§ 160
Vyloučení pohledávek z úvěrování
§§ 161 až 164
Zvýšení úrokové sazby
§ 165
Úvěrování na záruku nadřízeného orgánu
§§ 166 až 177