dnes je 8.12.2023

Input:

144/1965 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky, platné do 31.12.1979

č. 144/1965 Zb.
[zrušené č. 68/1979 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. prosince 1965
o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů:
§ 1
Povolení k jednotlivým přepravám věcí a osob do Československé socialistické republiky a zpět, jakož i přes její území, podle § 5 odst. 2 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, mohou zahraničním provozovatelům silniční dopravy vydat v naléhavých případech orgány celní správy na zahraničních přechodech.
§ 2
Tato nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.
 
Lenárt v. r.