Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

145/1995 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch, v znení účinnom k 1.4.2019

145/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995
o správnych poplatkoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
123/1996 Z. z.
1. 7. 1996
mení § 13 a pozn. 13a)
224/1996 Z. z.
1. 1. 1997
mení , v sadz. spr. popl. pol. č. 109
70/1997 Z. z.
5. 7. 1997
mení § 4
1/1998 Z. z.
1. 1. 1998
mení, 18 novelizačných bodov
232/1999 Z. z.
15. 9. 1999
mení, 8 novelizačných bodov
3/2000 Z. z.
1. 2. 2000
mení § 15, § 17, v sadz. spr. popl. pol. č. 20 a č. 152
142/2000 Z. z.
1. 7. 2000
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 236,237 a č. 239
211/2000 Z. z.
1. 1. 2001
mení § 4
468/2000 Z. z.
1. 1. 2001
mení prílohu a dopĺňa nový § 19c
553/2001 Z. z.
1. 1. 2002
mení § 7, § 13, § 15, § 17
96/2002 Z. z.
1. 4. 2002
v sadz. spr. popl. ruší pol. 124 - 132 a 135 - 137
118/2002 Z. z.
15. 3. 2002
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 152
215/2002 Z. z.
1. 5. 2002
v sadz. spr. popl. dopl. pol. č. 268
237/2002 Z. z.
1. 7. 2002
v sadz. spr. popl. dopl. pol. č. 161a a 161b
418/2002 Z. z.
1. 9. 2002
v sadz. spr. popl. dopl. 1. časť
457/2002 Z. z.
1. 9. 2002
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 150
465/2002 Z. z.
1. 10. 2002
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 210 - 212
477/2002 Z. z.
1. 9. 2002
v sadz. spr. popl. dopl. 1. časť
480/2002 Z. z.
1. 1. 2003
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 20
190/2003 Z. z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
217/2003 Z. z.
1. 7. 2003
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 153, dopl. pol. č. 153a
245/2003 Z. z.
31. 7. 2003
v sadz. spr. popl. dopl. pol. č. 171a a 171b
469/2003 Z. z.
1. 12. 2003
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 233 - 235
450/2003 Z. z.
1. 5. 2004
mení, v sadz. Spr. Popl. pol. Č. 74
583/2003 Z. z.
1. 1. 2004
mení, 153 novelizačných bodov
5/2004 Z. z.
1. 2. 2004
v sadz. Spr. Popl. dopl. Pol. Č. 150a
199/2004 Z. z.
1. 5. 2004
v sadz. Spr. Popl. ruší pol. Č. 147 a 157
204/2004 Z. z.
1. 5. 2004
v sadz. Spr. Popl. ruší pol. Č. 210 a 211, mení pol. 212
347/2004 Z. z.
1. 7. 2004
v sadz. Spr. Popl. mení. Časť VIII
382/2004 Z. z.
1. 9. 2004
v sadz. Spr. Popl. dopl. Pol. Č. 5
434/2004 Z. z.
1. 8. 2004
mení, v sadz. Spr. Popl. pol. Č. 153, 153a, 213
533/2004 Z. z.
1. 11. 2004
mení, v sadz. Spr. Popl. pol. Č. 178 - 181, 183, 189. 190
541/2004 Z. z.
1. 12. 2004
mení, v sadz. Spr. Popl. pol. Č. 195 - 199
572/2004 Z. z.
1. 11. 2004
v sadz. Spr. Popl. dopl. Pol. Č. 171k
578/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení sadz. Spr. Popl.
581/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení § 4 a sadzobník Spr. Popl.
633/2004 Z. z.
1. 12. 2004
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 152
653/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 23
656/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 206 až 209
725/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení, 8 novelizačných bodov
725/2004 Z. z.
1. 3. 2005
mení, 9 novelizačných bodov
5/2005 Z. z.
1. 2. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 2
15/2005 Z. z.
1. 4. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 161, 161a, 161b
8/2005 Z. z.
1. 7. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 5
93/2005 Z. z.
1. 7. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 63, 74, 77
171/2005 Z. z.
1. 5. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 140, 141
308/2005 Z. z.
8. 10. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 140, 141
331/2005 Z. z.
18. 8. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 151, 154
341/2005 Z. z.
1. 9. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 2 a § 4
342/2005 Z. z.
1. 8. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 152
473/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 149
491/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 171h.171i,171j
538/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 151
558/2005 Z. z.
15. 12. 2005
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 24, 26, 240, 242
572/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 73
573/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 150
610/2005 Z. z.
1. 1. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 6, 30, 63, 65
14/2006 Z. z.
1. 2. 2006
ruší v sadz. spr. popl. pol. č. 17, mení pol. č. 18, 19, 20, 245
15/2006 Z. z.
1. 2. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 153a
24/2006 Z. z.
1. 2. 2006
dopĺňa novú pol. č. 171l
117/2006 Z. z.
1. 4. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 13, 99 až 104
124/2006 Z. z.
1. 7. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 202
126/2006 Z. z.
1. 6. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 150
224/2006 Z. z.
1. 7. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 6, 19, 22, dopĺňa novú 22a a ruší 248
342/2006 Z. z.
1. 6. 2006
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 152
672/2006 Z. z.
1. 1. 2007
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
693/2006 Z. z.
1. 1. 2007
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 24, 242 243
21/2007 Z. z.
15. 1. 2007
mení, v sadz. spr. popl. pol. č. 196
43/2007 Z. z.
1. 2. 2007
mení a dopĺňa sadzobník správnych poplatkov, položku č. 79
95/2007 Z. z.
1. 4. 2007
mení sadzobník správnych poplatkov, položku č. 153a
193/2007 Z. z.
1. 6. 2007
mení, 9 novelizačných bodov
220/2007 Z. z.
31. 5. 2007
mení a dopĺňa položku č. 13, 13a
279/2007 Z. z.
1. 7. 2007
dopĺňa sadzobník správnych poplatkov, položku č. 235
295/2007 Z. z.
1. 7. 2007
mení a dopĺňa sadzobník správnych poplatkov, položku č. 47
309/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení sadzobník správnych poplatkov, položku č. 202
342/2007 Z. z.
26. 7. 2007
mení a dopĺňa sadz. Spr. Popl. poločku č. 24
342/2007 Z. z.
21. 12. 2007
mení a dopĺňa sadz. Spr. Popl. poločku č. 26, 240 a poznámky pod čiarou
343/2007 Z. z.
1. 1. 2008
dopĺňa sadzobník správnych poplatkov, položku č. 12a
344/2007 Z. z.
1. 10. 2007
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
355/2007 Z. z.
1. 9. 2007
mení a dopĺňa poznámky pod čiarou a sadz. Spr. Popl. položku č. 150
358/2007 Z. z.
1. 10. 2007
mení sadz. Spr. Popl. položka č. 148
359/2007 Z. z.
1. 9. 2007
dopĺňa sadz. Spr. Popl. položku č. 171m až 171o a poznámky pod čiarou
460/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa§ 4
517/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
537/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení sadzobník správnych poplatkov, položku č. 159
548/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení sadzobník správnych poplatkov, položku č. 67
571/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení dopĺňa sadzobník správnych poplatkov, položku č. 3, 4,44 až46
577/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení dopĺňa 5 novelizačných bodov
647/2007 Z. z.
15. 1. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
661/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení sadzobník správnych poplatkov, položku č.152
92/2008 Z. z.
1. 4. 2008
dopĺňa sadzobník správnych poplatkov, položku č.147a
112/2008 Z. z.
1. 4. 2008
mení sadzobník správnych poplatkov, položku č.207 a č. 209
167/2008 Z. z.
1. 6. 2008
mení sadzobník správnych poplatkov, položka č.12
214/2008 Z. z.
1. 1. 2009
dopĺňa prílohu
264/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení § 7 a §18
405/2008 Z. z.
1. 11. 2008
dopĺňa 153a
408/2008 Z. z.
25. 12. 2008
ruší XII časť
451/2008 Z. z.
1. 12. 2008
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
465/2008 Z. z.
1. 12. 2008
mení a dopĺňa 74 novelizačných bodov
495/2008 Z. z.
1. 2. 2009
mení sadzobník správnych poplatkov
514/2008 Z. z.
15. 12. 2008
dopĺňa sadzobník správnych poplatkov
8/2009 Z. z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
45/2009 Z. z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa prílohu
188/2009 Z. z.
1. 6. 2009
dopĺňa položku 77a
191/2009 Z. z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa položky96,97,98 a prílohy
274/2009 Z. z.
1. 6. 2010
mení sadzobník poplatkov
292/2009 Z. z.
1. 9. 2009
mení sadzobník poplatkov
304/2009 Z. z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa § 4 a sadzobník poplatkov
305/2009 Z. z.
1. 9. 2009
mení sadzobník poplatkov
307/2009 Z. z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa sadzobník poplatkov
465/2009 Z. z.
1. 12. 2009
mení sadzobník poplatkov
478/2009 Z. z.
1. 1. 2010
mení § 4 a sadzobník poplatkov
513/2009 Z. z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa prílohu
568/2009 Z. z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa sadzobník poplatkov
570/2009 Z. z.
1. 2. 2010
dopĺňa § 6 a § 7
594/2009 Z. z.
5. 4. 2010
mení sadzobník poplatkov
67/2010 Z. z.
27. 2. 2010
mení sadzobník poplatkov
92/2010 Z. z.
28. 7. 2010
mení položku 260
136/2010 Z. z.
1. 6. 2010
mení sadzobník poplatkov položku č. 148
144/2010 Z. z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa sadzobník poplatkov
144/2010 Z. z.
19. 1. 2013
mení položky 74 a 77
514/2010 Z. z.
1. 1. 2011
mení sadzobník poplatkov
556/2010 Z. z.
31. 12. 2010
mení a doplňa 7 novelizačných bodov
39/2011 Z. z.
1. 4. 2011
mení sadzobník poplatkov
119/2011 Z. z.
1. 5. 2011
mení sadzobník poplatkov
119/2011 Z. z.
19. 1. 2013
mení a dopĺňa položku 63
200/2011 Z. z.
1. 7. 2011
mení a dopĺňa § 7 a prílohu
223/2011 Z. z.
20. 7. 2011
dopĺňa sadzobník správnych poplatkov
254/2011 Z. z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa sadzobník správnych poplatkov
256/2011 Z. z.
1. 9. 2011
mení sadzobník správnych poplatkov
258/2011 Z. z.
3. 8. 2011
dopĺňa sadzobník správnych poplatkov
324/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení sadzobník správnych poplatkov
342/2011 Z. z.
1. 11. 2011
mení sadzobník správnych poplatkov
363/2011 Z. z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa sadzobník
381/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
381/2011 Z. z.
1. 7. 2014
dopĺňa § 19h
392/2011 Z. z.
1. 12. 2011
dopĺňa sadzobník správnych poplatkov
392/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 6 a sadzobník správnych poplatkov
392/2011 Z. z.
30. 6. 2012
mení prílohu
404/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
405/2011 Z. z.
26. 11. 2011
mení sadzobník právnych predpisov a poznámku pod čiarou
409/2011 Z. z.
1. 1. 2012
dopĺňa sadzobník sadzobník správnych poplatkov
519/2011 Z. z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
547/2011 Z. z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 1, položku 149b a poznámku pod čiarou
49/2012 Z. z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa položku 22a
49/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa položku 259
96/2012 Z. z.
1. 7. 2012
mení položku 7
251/2012 Z. z.
1. 9. 2012
mení položky 207 a 208, vypúšťa položku 209
286/2012 Z. z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa 141 novelizačných bodov
286/2012 Z. z.
19. 1. 2013
mení položku 77
286/2012 Z. z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 7
336/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
339/2012 Z. z.
1. 12. 2012
mení položky 153 a 153a
351/2012 Z. z.
1. 12. 2012
mení položky 171h až 171j
439/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
447/2012 Z. z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 161a, § 161b, § 161e a poznámky pod čiarou
459/2012 Z. z.
2. 1. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
8/2013 Z. z.
1. 2. 2013
mení a dopĺňa položky 31 a 149
39/2013 Z. z.
15. 3. 2013
mení položky 171a, 171b a poznámky pod čiarou
40/2013 Z. z.
1. 4. 2013
mení položky 151 a 154
72/2013 Z. z.
1. 6. 2013
mení a dopĺňa položku 5
75/2013 Z. z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
94/2013 Z. z.
1. 6. 2013
mení a dopĺňa položku 213
96/2013 Z. z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa VIII. časť
122/2013 Z. z.
1. 7. 2013
dopĺňa XXIII. časť
144/2013 Z. z.
30. 9. 2013
mení položku 154
154/2013 Z. z.
1. 7. 2013
dopĺňa položku 202
213/2013 Z. z.
1. 9. 2013
mení a dopĺňa položku 64
311/2013 Z. z.
1. 11. 2013
dopĺňa položku 168
319/2013 Z. z.
1. 11. 2013
mení položky 153 a 153a
347/2013 Z. z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
387/2013 Z. z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa položku 47 a poznámku pod čiarou
388/2013 Z. z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
474/2013 Z. z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
506/2013 Z. z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
35/2014 Z. z.
1. 4. 2014
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
58/2014 Z. z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
84/2014 Z. z.
15. 4. 2014
mení položku 273
152/2014 Z. z.
1. 7. 2014
dopĺňa položku 97
162/2014 Z. z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa § 18 a položku 36
182/2014 Z. z.
1. 7. 2014
dopĺňa položku 42a a poznámky pod čiarou
204/2014 Z. z.
1. 8. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
204/2014 Z. z.
1. 9. 2014
dopĺňa položku 2
262/2014 Z. z.
1. 11. 2014
dopĺňa položku 154 a poznámku pod čiarou
293/2014 Z. z.
2. 1. 2015
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
335/2014 Z. z.
1. 1. 2015
dopĺňa položku 5
399/2014 Z. z.
1. 1. 2015
mení položky 171k a 171q a poznámku ood čiarou
40/2015 Z. z.
1. 7. 2015
mení položku 12a a poznámky pod čiarou
79/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
120/2015 Z. z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
128/2015 Z. z.
1. 8. 2015
mení 2 novelizačné body
129/2015 Z. z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
247/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
253/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
259/2015 Z. z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa položku 70
262/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
273/2015 Z. z.
1. 11. 2015
mení 4 novelizačné body
387/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
403/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa položku 150
125/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
272/2016 Z. z.
18. 10. 2016
mení 2 novelizačné body
342/2016 Z. z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
386/2016 Z. z.
1. 1. 2017
mení položky 140 a 141
51/2017 Z. z.
1. 4. 2017
mení 3 novelizačné body
238/2017 Z. z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
238/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
242/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
276/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
292/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
293/2017 Z. z.
1. 12. 2017
dopĺňa položku 170a
336/2017 Z. z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
17/2018 Z. z.
1. 3. 2018
mení položku 152 a poznámky pod čiarou
18/2018 Z. z.
25. 5. 2018
mení položku 273
49/2018 Z. z.
28. 2. 2018
mení položku 171p
52/2018 Z. z.
15. 3. 2018
mení položku 17
52/2018 Z. z.
1. 11. 2018
dopĺňa položku 34
56/2018 Z. z.
1. 4. 2018
mení 2 novelizačné body
87/2018 Z. z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
106/2018 Z. z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
108/2018 Z. z.
1. 5. 2018
mení 2 novelizačné body
110/2018 Z. z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
157/2018 Z. z.
1. 7. 2018
dopĺňa prílohu položkou 238 a mení poznámku pod čiarou
212/2018 Z. z.
1. 10. 2018
mení a dopĺňa položky 10, 11a a poznámku pod čiarou
215/2018 Z. z.
11. 10. 2018
mení položku 12 a poznámku pod čiarou
284/2018 Z. z.
2. 1. 2019
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
312/2018 Z. z.
1. 1. 2019
dopĺňa položku 162
346/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa položku 34 a 35
9/2019 Z. z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
30/2019 Z. z.
1. 3. 2019
mení položky č. 140 a 141
150/2019 Z. z.
1. 8. 2019
dopĺňa položku č. 10 a č. 161f
156/2019 Z. z.
1. 7. 2019
mení položku č. 149a
158/2019 Z. z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov,1) uznaných vzdelávacích inštitúcií1aa) a DataCentra (ďalej len „správny orgán“).
§ 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§ 4
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu.1b) Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,3)
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 5
Základ poplatku pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom
(1) Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu uvedená v príslušnej položke sadzobníka.
(2) Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(3) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.
§ 6
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
(2) Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
(3) Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije.
(4) Ak je sadzba
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore