Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

15/2018 F.s., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30.07.2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia

15/2018 F. s.
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30.07.2018 č. MF/010937/2018-731,
ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore