dnes je 26.9.2023

Input:

150/1949 Sb., Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů

č. 150/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministrů práce a sociální péče a vnitra
ze dne 24. května 1949,
jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů.
Ministři práce a sociální péče a vnitra nařizují v dohodě se zúčastněnými ministry a po slyšení jednotné odborové organisace podle § 20 zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949:
§ 1.
(1) Dovolená zaměstnanců zahraniční služby, kteří konají službu v tropickém pásmu, se prodlužuje o jeden kalendářní týden.
(2) Zaměstnancům zahraniční služby konajícím službu v cizině u československých zastupitelských úřadů, kteří stráví dovolenou ve vlasti, se její zákonná výměra prodlužuje o dobu, rovnající se dovolené, kterou v letech 1947 a 1948 nevyčerpali.
§ 2.
(1) Redaktoři mají nárok na dovolenou ve výměře, která jim náležela podle předpisů platných v roce 1948.
(2) Ustanovení § 1, odst. 2 platí obdobně pro redaktory-zahraniční dopisovatele, pokud jsou zaměstnanci státních podniků podléhajících dohledu ministerstva informací a jsou trvale přiděleni k výkonu služby do zahraničí.
(3) Za redaktory se považují členové Svazu českých novinářů nebo Svazu slovenských novinářů.
§ 3.
Členové stálých divadelních, rozhlasových nebo filmových uměleckých souborů a profesionálních symfonických orchestrů mají nárok na dovolenou na zotavenou v délce čtyř kalendářních týdnů.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.
Nosek v. r.