dnes je 2.12.2023

Input:

160/1950 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 160/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1950
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
1. Sazební číslo 22 zní: za 100 kg
„22. Tabák surový a tabákové výrobky:
a) tabák surový . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.-
b) tabákové výrobky:
1. tabák kuřlavý:
alfa) řezaný v proužcích nebo lístcích v šířce
nebo v průměru do 1.5 mm . . . . . . 15.000.-
beta) ostatní . . . . . . . . . . . . . . 8.000.-
2. tabák šňupavý a žvýkací . . . . . . 8.000.-
3. doutníky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.-
4. cigarety . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.-
5. tabákový prach . . . . . . . . . . . . . . . . 50.-
6. tabákový výtažek . . . . . . . . . . . . 5.000.-

Poznámka. Tabákový výtažek, dovážený pro potřebu zemědělskou, na osvědčení ministerstva zemědělství . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800.-“.
2. V poznámce 2 ke třídě XXI se vkládají za slova „parafinový olej saz. čís. 177 a 178“ slova „olej z hnědouhelného dehtu saz. čís. 178“.
3. Za saz. pol. 409 a) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Mikanitový papír, od 1. ledna 1951 do 31. prosince 1951 . . . . . . . . . . . . 100.-“.
4. Za saz. pol. 599 k)2 se vkládá tato poznámka: za 100 kg
„Poznámka. Dusitan sodný, od 1. ledna 1951 do 31. prosince 1951 . . . . . . . . . . . . . . . 50.-“.
5. Za saz. pol. 600 a)1 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Citran a vinan vápenatý, od 1. ledna 1951 do 31 prosince 1951 . . . . . . . . . 50.-“.
6. Slova „do 31. prosince 1950“ se nahrazují slovy „do 31. prosince 1951“ u těchto sazebních poznámek;
u poznámky k saz. čís. 14,
u poznámky k saz. čís. 44,
u poznámky k saz. pol. 62 b)2,
u poznámky k saz. pol. 109 b)1,
u poznámky 2 ke třídě XXI,
u poznámky k saz. pol. 250 a)1,
u poznámky k saz. čís. 250,
u poznámek 3 a 4 {odst. a) i b)] k saz. čís. 284,
u poznámky k saz. čís. 287,
u poznámky 2 k saz. pol. 290 a),
u poznámky k saz. pol. 292 a),
u poznámky 2 k saz. čís. 294,
u poznámky 1 a 2 k saz. pol. 296 a)3beta,
u poznámky k saz. čís. 318,
u poznámky k saz. pol. 413 a),
u poznámky k saz. čís. 418,
u poznámky k saz. pol. 420 a),
u poznámky k saz. pol. 420 a),
u poznámky k saz. čís. 443,
u poznámky k saz. čís. 483 a 484,
u poznámky k saz. čís. 491, 496 a 500,
u poznámky k saz. pol. 520 b),
u poznámky k saz. čís. 517 a 520,
u poznámky k saz. pol. 540 a),
u poznámky k saz. pol.597 a) 1,
u poznámky 1 k saz. pol. 597 e),
u poznámky k saz. pol. 598 d)2,
u poznámky k saz. pol. 599 o)2,
u poznámky k saz. pol. 600 l),
u poznámky k saz. pol. 602 f),
u poznámky k saz. pol. 604 i),
u poznámky k saz. čís. 621,
u poznámky k saz. pol. 623 a),
u poznámky 2 k saz, čís. 624,
u poznámky k saz. čís. 630,
u poznámky k saz. čís. 644 a
u poznámky k saz. pol. 646 a).
§ 2.
Na dobu od 1. ledna do 30. června 1951 se zrušují cla na dovoz patřícího do těchto sazebních čísel (položek):
1. Kakaové boby a slupky.
Poznámka 1 za saz. čís. 9. Sušené fíky ve věcech nebo jinak balené, k výrobě kávových náhražek, na dovolovací list.
13. Citrony, cedráty a