dnes je 21.7.2024

Input:

162/1948 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu

č. 162/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 17. června 1948,
kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.
Podle § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji:
§ 1.
Číselná výše monopolní daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou prodejní cenu, 290- Kčs za hl.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. června 1948.
 
Dr. Dolanský v. r.