dnes je 9.12.2023

Input:

167/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu

č. 167/1964 Zb.
[zrušené nepriamo č. 32/1972 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 7. července 1964,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb.,
o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a krajskými národními výbory podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu, se mění a doplňuje takto:
1. Příloha 1 část I oddíl 1 bod 8 tabulka I (Osobní, dodávkové a kombinované automobily) se doplňuje takto:
 
Výrobní značka
Typ
Počet válců
Obsah válců v cm3
Základní norma spotřeby v l/100 km
 
 
 
 
letní
zimní
Renault
R8
4
750
6,8 B
7,5 B
Škoda
1000 MB
4
987
7,0 B
7,7 B
Trabant
P 60
2
500
6,8 S
7,5 S
Trabant
P 60-Combi
2
500
6,8 S
7,5 S
Barkas
1000-skříň
3
993
11,5 S
12,7 S
IMV
1000
3
981
10,7 S
11,8 S
2. Příloha 1 část I oddíl 1 bod 8 tabulka III (Nákladní automobily) se doplňuje takto:
 
Výrobní značka
Typ
Počet válců
Obsah válců v cm3
Základní norma spotřeby v l/100 km
 
 
 
 
letní
zimní
Csepel skl.
D 352 B
4
5320
16,0 N
17,5 N
3. Příloha 1 část I oddíl 1 bod 8 tabulka V (Tahače) se doplňuje takto:
 
Výrobní značka
Typ
Počet válců
Obsah válců v cm3
Základní norma spotřeby v l/100 km
Praga
S5T 2 TN
6
7 412
28,0 N
31,- N
Tatra
138 NTt
8
11 762
32,0 N
35,- N
4. Příloha 1 část I oddíl 1 bod 8 tabulka VII (Motocykly) se doplňuje takto:
 
Značka a typ
Počet válců
Obsah válců v cm3
Základní norma spotřeby v l/100 km
 
 
 
letní
zimní
ČZ 175 tříkolka bez plachty
1
175
4,2 S
4,6 S
ČZ 175 tříkolka s plachtou
1
175
5,5 S
6,0 S
Matchless G 80
1
498
6,9 B
7,6 B
5. Příloha 1 část II bod 3 nově zní:
„Norma spotřeby pohonných hmot pro technické prohlídky 1. stupně činí 5 % a pro technické prohlídky 2. stupně 10 % ze základní normy spotřeby příslušného vozidla.“
6. V příloze 1 část VII bod 7 v tabulce II (Pláště pro osobní automobily) se pro rozměry pláště 6,70 - 13 stanoví norma nákladů na 1,85 Kčs/100 zkm.
7. V příloze 1 část VII bod 7 v tabulce IV (Pláště střední) se pro rozměry pláště 9,00 - 20 stanoví norma nákladů na 3,50 Kčs/100 zkm.
8. Příloha 2 část I oddíl 2 bod 3 písm. h) nově zní:
„h) je-li celková váha přívěsu větší než
 
aa)
polovina užitečného zatížení tažného vozidla, nejvýše
5 %
bb)
užitečné zatížení vozidla, nejvýše
10 %
cc)
jedenapůlnásobek užitečného zatížení tažného vozidla, nejvýše
20 %“
9. V příloze 2 část I oddíl 2 bod 3 se za písm. h) vsunuje nové písm. ch), které zní:
 
„ch)
jízda po silnicích s četnými zatáčkami nebo s vyšší intenzitou provozu vyžadující časté řazení nebo zvýšenou manipulaci s vozidlem, nejvýše
15 %“

Označení dosavadních písmen ch) až k) se mění na i) až l)
10. Příloha 2 část I oddíl 2 poznámka k bodu 3 se doplňuje takto:
„e) časové omezení podle písmene f) se nevztahuje na vozidla, jejichž motory překračují normu výkonu do celkové opravy. Přirážky v rozmezí O - 10 % je