dnes je 9.12.2023

Input:

167/1968 Sb., Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, platné do 14.4.1991

č. 167/1968 Zb.
[zrušené č. 136/1991 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968
o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Do působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků patří:
a) stanovit zásady státní politiky na tomto úseku a koordinovat její provádění,
b) zřizovat a spravovat vydavatelské podniky a jiné organizace a zařízení sloužící k šíření informací v rámci úkolů a působnosti federace,
c) přijímat zákonodárnou úpravu na úseku tisku a jiných informačních prostředků,
d) stanovit zásady vydavatelského práva.
§ 2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.
 
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.