dnes je 21.7.2024

Input:

175/1948 Sb., Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti

č. 175/1948 Zb.
[zrušené nepriamo č. 65/1965 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. července 1948,
kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení § 4 dekretu presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 88 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti, se mění a zní:
„Přiděliti k práci lze nejdéle na dobu jednoho roku; tato doba může se prodloužiti jen z naléhavých důvodů, a to nejvýše dvakrát, vždy na dobu ne delší jednoho roku.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
Kliment v.r.
 
za ministra Erbana.