dnes je 8.12.2023

Input:

175/1949 Sb., Vládní vyhláška, kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948

č. 175/1949 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 11 března 1949,
kterou se uvádějí v prozatimní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. února 1949 a se souhlasem presidenta republiky se uvádějí v prozatímní platnost s účinností od 1. ledna 1949 Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948, ve znění Protokolů ze dne 24. března 1948 vyhlášených ve Sbírce zákonů pod č. 211/1948, 212/1948 a 216/1948.
Tyto Protokoly se vyhlašují v příloze Sbírky zákonů k částce 50 na straně 269 v překladu a v původním znění anglickém a francouzském.
 
Zápotocký v. r.