dnes je 25.7.2024

Input:

179/1947 Sb., Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní

č. 179/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 14.října 1947
o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
Čl. 1.
Ustanovení §§ 1, 3 a 4 zákona ze dne 2.října 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody, platí pro obor přímých daní počínajíc berním rokem 1946.
Čl. 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
 
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Dolanský v.r.