dnes je 2.10.2023

Input:

180/1949 Zb., Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nařízení č. 116/1949 Sb. o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě

180/1949 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 9. júla 1949
o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe.
Vo vládnom nariadení č. 116/1949 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:
A. V pôvodnom českom znení:
1. V prílohe A pri položke 18 sa opravujú v stĺpci 6 slová „obecní dávky u zastavených ploch“ na „obecní dávky ze zastavených ploch“.
2. V prílohe A pri položke 32-34 sa opravujú v stĺpci 4 slová „80.0000/1906 B.M.“ na „80.000/1906 B.M.“.
3. V prílohe B pri položke 25 sa opravuje v stĺpci 6 slovo „delší“ na „kratší“.
4. V prílohe C pri položke 269 v stĺpci 6 sa vkladá za slová „býv. zemských“ spojka „a“.
B. V úradnom slovenskom znení:
1. V prílohe B pri položke 25 sa opravuje v stĺpci 6 slovo „dlhšiu“ na „kratšiu“.
2. V prílohe C pri položke 269 v stĺpci 6 sa vkladá za slová „býv. krajinských“ spojka „a“.
 
Nosek v. r.