dnes je 2.10.2023

Input:

196/1950 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí

č. 196/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1950
o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 písm. a) ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Působnost ministra (ministerstva) práce a sociální péče ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině se přenáší do oboru působnosti ministra (ministerstva) zahraničních věcí.
(2) Ministr (ministerstvo) zahraničních věcí činí všeobecná opatření ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině v dohodě s ministry (ministerstvy) práce a sociální péče, financí a národní bezpečnosti.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provedou je ministři zahraničních věcí a práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Fierolinger v. r.
a ministra zahraničních věcí Širokého
 
za náměstka předsedy vlády
Erban v. r