dnes je 2.10.2023

Input:

197/1946 Sb., Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění

č. 197/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 17. října 1946
o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ústavodárné Národní shromáždění, jemuž podle čl. 1 ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., přísluší, aby dalo Československé republice novou ústavu, zvolí za sebe zvláštní výbor ústavní.
§ 2
Tento výbor bude míti 36 členů zvolených podle zásady poměrného zastoupení.
§ 3
(1) Ústavnímu výboru se ukládá, aby vypracoval návrh nové ústavy Československé republiky a zákonů a ústavou souvisících a předložit je k projednání přímo sněmovně.
(2) Jinak platí pro ústavní výbor a jeho jednání přiměřeně ustanovení jednacího řádu.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr.Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr.Zenkl v. r.
Dr.Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
arm.gen.Svoboda v. r.
Dr.Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr.Dolanský v. r.
Dr.Stránský v. r.
Dr.Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v.r.
_Duriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr.Pietor v. r.
Ing.Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr.Nejedlý v. r.
Dr.Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr.Franek v. r.
Dr.Clementis v. r.
tiež za ministra Masaryka
Lichner v. r.