dnes je 25.9.2022

Input:

197/1949 Sb., Vládní vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze 23.4.1949

č. 197/1949 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 3. června 1949
o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsané v Praze dne 23. dubna 1949.
Podle § 1 zákona ze dne 22. února 1949, č. 66 Sb., o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády ze dne 3. května 1949 a se souhlasem presidenta republiky provádí se Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou, podepsaná v Praze dne 23. dubna 1949, před tím, než s ní vysloví souhlas Národní shromáždění, a to ode dne 7. května 1949.
Tato dohoda se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů na straně 331.
 
Zápotocký v. r.