Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

2/2020 F.s., Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 č. MF/007067/2020-32, ktorým sa mení Výnos MF SR z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

2/2020 F.s.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. februára 2020
č. MF/007067/2020-32,
ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012- 321, ktorým sa ustanovuje denný limit
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore