Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

204/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch

204/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. júla 2019,
ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore