dnes je 25.7.2024

Input:

213/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě československo - francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsané v Paříži dne 6. srpna 1948, platné do 24.1.1975

č. 213/1949 Zb.
[zrušené č. 73/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 20. srpna 1949
o Úmluvě československo-francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii,
podepsané v Paříži dne 6. srpna 1948.
Mezi republikou Československou a republikou Francouzskou byla v Paříži dne 6.srpna 1948 sjednaná Úmluva československo-francouzská směřující k zamezení dvojího zdanění,které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii.
Tato Úmluva byla dne 22. prosince 1948 schválena Národním shromážděním a dne 30. dubna 1949 ratifikovaná presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 17. června 1949, čímž nabyla mezinárodní platnosti, vstoupivši v prozatimní účinnost podle svého článku 4 ode dne svého podpisu.
Znění Úmluvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1*)
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1*Na straně 340.