Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

226/2021 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)

226/2021 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Výbor expertov Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v súlade s článkom 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku výboru expertov prijal zmeny poriadku, ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatému v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu o zmene dohovoru z 3. júna
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore