dnes je 21.7.2024

Input:

23/1952 Sb., Nařízení o vkladních knížkách na jméno

č. 23/1952 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 21. května 1952
o vkladních knížkách na jméno.
Ministr financí nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 229/1949 Sb., o vkladních knížkách:
§ 1.
Spořitelna a záložna v Praze a Okresná sporiteľňa a pokladnica v Bratislavě přijímají kromě vkladů na vkladní knížky na doručitele též vklady na vkladní knížky na jméno. O těchto vkladních knížkách na jméno platí nadále předpisy o vkladních knížkách Poštovní spořitelny podle zákona č. 143/1930 Sb., o Poštovní spořitelně, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.