dnes je 19.7.2024

Input:

24/1945 Sb., Vyhláška o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem

č. 24/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 4. července 1945
o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem.
Podle § 3 vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašuji:
Dnem účinnosti této vyhlášky obnovuje se na území zemí České a Moravskoslezské platnost drobných mincí československé měny
a) po 5 K z čistého niklu, vydaných podle vyhlášky ministra financí ze dne 22. dubna 1938, č. 88 Sb.,
b) po 1 K ze spěže (bronzu) niklové, vydaných podle vládního nařízení ze dne 26. května 1922, č. 155 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí z téhož dne, č. 156 Sb.,
c) po 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové, vydaných podle vládního nařízení ze dne 16. února 1922, č. 47 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí z téhož dne, č. 48 Sb.,
d) po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem, vydaných podle vládního nařízení ze dne 15. února 1923, č. 30 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí z téhož dne, č. 31 Sb.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v. r.