dnes je 20.7.2024

Input:

24/1952 Sb., Nařízení o organisaci preventivní a léčebné péče

č. 24/1952 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra zdravotnictví
ze dne 28. června 1952
o organisaci preventivní a léčebné péče.
Ministr zdravotnictví v dohodě s ministrem vnitra a jednotnou odborovou organisací nařizuje podle § 16 odst. 1 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Zdravotnická zařízení pro poskytování preventivní a léčebné péče se podle náplně úkolů členů a organisují tak, aby byla zabezpečena účelně řízená, plynulá a komplexně poskytovaná péče o zdraví lidu.
Druhy a úkoly zdravotnických zařízení.
§ 2.
Druhy zdravotnických zařízení.
Pro poskytování preventivní a léčebné péče jsou určena tato zdravotnická zařízení:
obvodní zařízení (§§ 3 až 6), t. j. obvodní zdravotnická střediska (ambulatoria), lékařské stanice, ženské poradny, dětské poradny a ošetřovatelské stanice, jež jsou organisována podle zdravotních obvodů územních a v závodech podle obvodů dílenských;
okresní nemocnice s okresním zdravotnickým střediskem (poliklinikou), okresní zdravotnická střediska (polikliniky), porodnice a krajské, fakultní, závodní a dětské nemocnice se středisky (§§ 7 až 12); kojenecké ústavy, dětské domovy a jesle (§§ 13 až 15); odborné ústavy léčebné a ošetřovací (§ 16); transfusní stanice (§ 17); stanice záchranné služby (§ 18); výzkumné ústavy (§ 19).
§ 3.
Obvodní zdravotnické středisko.
(1) V obvodním zdravotnickém středisku (ambulatoriu) se kolektivní prací zdravotnických pracovníků poskytují obvodní zdravotní služby (služba praktického lékaře, základní péče o ženy a o děti), po případě i péče o chrup, v závodech i jiné odborné služby podle povahy výroby a složení zaměstnanců.
(2) Obvodní zdravotnické středisko tvoří soubor pracovišť v obci nebo v závodě, pokud možno místně soustředěných.
(3) Obvodní zdravotnická střediska pro územní zdravotní obvody, po případě společné pro několik obvodů, se zřizují na venkově a v okrajových částech měst; pro vnitřní části měst se obvodní zdravotní služby zpravidla soustřeďují do okresního zdravotnického střediska.
(4) V závodech s dílenskými obvody se zřizují obvodní zdravotnická střediska závodní (závodní ambulatoria). Je-li v závodě zřízeno okresní zdravotnické středisko závodní, obstarává též služby pro dílenské obvody.
§ 4.
Lékařská stanice.
Lékařská stanice je pracoviště praktického nebo zubního lékaře, po případě dentisty, zřízená mimo obvodní zdravotnické středisko.
§ 5.
Ženské poradny, dětské poradny.
Ženské poradny a dětské poradny obstarávají základní ambulantní péči preventivní a léčebnou o ženy a děti v obcích, kde není obvodní zdravotnické středisko, a podle potřeby i v jiných místech ve zdravotním obvodu.
§ 6.
Ošetřovatelská stanice.
V ošetřovatelské stanici poskytují střední zdravotničtí pracovníci pod pravidelným dohledem a vedením lékaře odbornou první pomoc a obstarávají jiné zdravotnické úkoly podle pokynů lékaře.
§ 7.
Okresní nemocnice se střediskem.
(1) Okresní nemocnice s okresním zdravotnickým střediskem (poliklinikou) obstarává ve svém obvodu působnosti veškerou odbornou péči lůžkovou i ambulantní, pokud není poskytována v obvodních zařízeních nebo není vyhražena zařízením dále uvedeným. K tomu