Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

249/2019 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov

249/2019 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 26. júla 2019 oznámené tieto reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 - 2022 uzatvorená 2. mája 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1. mája 2019 do 30. apríla 2022, je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 - výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 - výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 - výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 - výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov i. n.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 z 31. mája 2018 v znení Dodatku č. 1, s účinnosťou od 1. mája 2019 do 31. mája 2022, uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 27.3 - výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1 je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore