dnes je 21.7.2024

Input:

25/1952 Sb., Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků "Československá plavba labská, národní podnik" a "Československá plavba oderská, národní podnik"

č. 25/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1952
o sloučení národních dopravních podniků „Československá plavba labská, národní podnik“ a „Československá plavba oderská, národní podnik“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 311/1948 Sb., o národních dopravních podnicích, ve znění zákona č. 148/1950 Sb.:
§ 1.
(1) Národní dopravní podniky „Československá plavba labská, národní podnik“ a „Československá plavba oderská, národní podnik“ se slučují v jediný národní dopravní podnik“ s názvem „Československá plavba labsko-oderská, národní podnik“ a se sídlem v Praze; jeho vlastnická značka je „ČSPLO“.
(2) Na „Československou plavbu labsko-oderskou, národní podnik“ přecházejí všechna práva a závazky obou sloučených národních dopravních podniků.
(3) Ministr dopravy upraví podrobnosti tohoto sloučení.
§ 2.
Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení před jeho účinností platí jako opatření učiněná k jeho provedení.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. června 1952; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Pospíšil v. r.