dnes je 2.12.2023

Input:

25/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.

č. 25/1961 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 10. března 1961,
kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 41/1953 Sb. se mění takto:
§ 2 odst. 1 zní:
„(1) Peněžní jednotkou na území Československé socialistické republiky je počínajíc dnem 1. června 1953 československá koruna (Kčs), která se rovná 0,123426 g ryzího zlata; její kurs v poměru k rublu se stanoví počínajíc dnem 1. ledna 1961 na 8 Kčs za 1 rubl. Na tomto podkladě určuje Státní banka československá poměr československé koruny k cizím měnám.“
Čl. II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1961.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.