Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

259/2018 Z.z., Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia zo 07.09.2018 č. 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

259/2018 Z.z.
OZNÁMENIE
Dopravného úradu
Dopravný úrad podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydal
opatrenie zo 7. septembra 2018 č. 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam.
Opatrenie určuje úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia podľa prílohy č. 13 časti B zákona, ako aj úhrady za prístup a služby v servisných zariadeniach podľa prílohy č. 13 časti B
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore