dnes je 20.7.2024

Input:

26/1952 Sb., Vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků

č. 26/1952 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 1952
o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků.
Vláda republiky Československé usnesením ze dne 10. června 1952 stanovila podle § 8 odst. 2 věty druhé zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků, takto:
Ustanovení § 8 odst. 2 věty prvé zákona č. 106/1951 Sb., ukládající národním a komunálním podnikům povinnost odvádět do státního rozpočtu úroky ze základních prostředků a z vlastních oběžných prostředků (úroky z kmenového jmění), pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1952.
 
Zápotocký v. r.